NaKolik-Krnov-Osoblazsko-Krnov-a-predavka

parni lokomotiva Resita (jezdi v sobotu)

parni lokomotiva Resita (jezdi v sobotu)

04-parni-lokomotiva-Resita-v-Tremesne_resize.JPG


klesani do Tremesne
dieslova lokomotiva (jezdi v nedeli)
parni lokomotiva Resita (jezdi v sobotu)
Resita parni lokomotiva
razitko uzkokolejky

 

 

4(36)

www.cyklistikakrnov.com

Created with Web Picture Creator 1.8