Cyklotrasa Opava-Otice-Melč-Hradec n.M.-Raduň-Kylešovice-Opava

 Tuto trasu nám zaslal Petr Mazůr z Opavy

 Trasa

Opava, výchozí | Opava, most Pekařská | Opava, ATAS | Opava, centrum | Opava, OLxKR | Opava, Hypernova | Opava, Svatá Anna | Otice | Otice, Kaple | Nad Uhlířoven | Uhlířov | Nad rybníkem | Štáblovice, rybník | Štáblovice | Mikolajice, rozcestí | Mikolajice, potok | Mikolajice | Nad Melečkem | Meleček, potok | Melč, hřiště | Melč, střed | Filipovice, zasávka | Zábřemí | Domoradovice | Žimrovice | Hradec n.M., most Moravice | Branka, most Moravice | Chvalíkovice | Chvalíkovice, křiž.I | Chvalíkovice, kříž.II | Vršovice | Raduň | Kylešovice, Jih | Kylešovice, Areál | Kylešovice | Kylešovice, Na Hrázi | Opava, Na Hrázi | Opava, BENZINA Hradecká | Opava, křižovatka U JELENA | Opava, centrum | Opava, ATAS | Opava, most Pekařská | Opava, výchozí

 Vzdálenost: 43,42 km

 Výškový profil

 Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
Opava, výchozí 253 m n.m. 49°56'60'' s.š. 17°54'23'' v.d. Zde bydlím 0.5 km 0.5 km 1 m 0 m
Opava, most Pekařská 254 m n.m. 49°56'42'' s.š. 17°54'16'' v.d. napojení na Cyklotrasu 0.26 km 0.76 km 4 m 0 m
Opava, ATAS 258 m n.m. 49°56'22'' s.š. 17°54'17'' v.d. 0.22 km 0.98 km 8 m 0 m
Opava, centrum 266 m n.m. 49°56'17'' s.š. 17°54'11'' v.d. 0.47 km 1.45 km 0 m 5 m
Opava, OLxKR 261 m n.m. 49°56'26'' s.š. 17°53'52'' v.d. 2.01 km 3.46 km 10 m 0 m
Opava, Hypernova 271 m n.m. 49°55'53'' s.š. 17°52'28'' v.d. 0.4 km 3.86 km 0 m 1 m
Opava, Svatá Anna 270 m n.m. 49°55'45'' s.š. 17°52'10'' v.d. 1.37 km 5.23 km 0 m 10 m
Otice 260 m n.m. 49°55'1'' s.š. 17°52'9'' v.d. 0.3 km 5.53 km 3 m 0 m
Otice, Kaple 263 m n.m. 49°54'55'' s.š. 17°52'8'' v.d. 2.71 km 8.24 km 39 m 0 m
Nad Uhlířoven 302 m n.m. 49°53'56'' s.š. 17°50'50'' v.d. 0.86 km 9.1 km 0 m 14 m
Uhlířov 288 m n.m. 49°53'41'' s.š. 17°50'9'' v.d. 1.2 km 10.3 km 18 m 0 m
Nad rybníkem 306 m n.m. 49°53'15'' s.š. 17°49'28'' v.d. 0.31 km 10.61 km 0 m 8 m
Štáblovice, rybník 298 m n.m. 49°53'13'' s.š. 17°49'13'' v.d. 0.25 km 10.86 km 3 m 0 m
Štáblovice 301 m n.m. 49°53'6'' s.š. 17°49'5'' v.d. 1.38 km 12.24 km 59 m 0 m
Mikolajice, rozcestí 360 m n.m. 49°52'45'' s.š. 17°47'59'' v.d. 0.27 km 12.51 km 0 m 18 m
Mikolajice, potok 342 m n.m. 49°52'44'' s.š. 17°47'52'' v.d. 0.34 km 12.85 km 28 m 0 m
Mikolajice 370 m n.m. 49°52'38'' s.š. 17°47'35'' v.d. 2.77 km 15.62 km 107 m 0 m
Nad Melečkem 477 m n.m. 49°51'39'' s.š. 17°46'17'' v.d. 0.5 km 16.12 km 0 m 10 m
Meleček, potok 467 m n.m. 49°51'23'' s.š. 17°46'8'' v.d. 0.67 km 16.79 km 14 m 0 m
Melč, hřiště 481 m n.m. 49°51'6'' s.š. 17°46'2'' v.d. 0.24 km 17.03 km 0 m 12 m
Melč, střed 469 m n.m. 49°50'59'' s.š. 17°45'58'' v.d. 1.83 km 18.86 km 0 m 0 m
Filipovice, zasávka 469 m n.m. 49°50'48'' s.š. 17°47'26'' v.d. 0.65 km 19.51 km 6 m 0 m
Zábřemí 475 m n.m. 49°50'41'' s.š. 17°47'56'' v.d. 1.17 km 20.68 km 0 m 9 m
Domoradovice 466 m n.m. 49°50'45'' s.š. 17°48'54'' v.d. 3.6 km 24.28 km 0 m 176 m
Žimrovice 290 m n.m. 49°51'22'' s.š. 17°51'2'' v.d. 2.94 km 27.22 km 0 m 17 m
Hradec n.M., most Moravice 273 m n.m. 49°52'24'' s.š. 17°52'34'' v.d. 1.89 km 29.11 km 0 m 11 m
Branka, most Moravice 262 m n.m. 49°53'17'' s.š. 17°52'53'' v.d. 1.95 km 31.06 km 33 m 0 m
Chvalíkovice 295 m n.m. 49°53'12'' s.š. 17°54'27'' v.d. 0.98 km 32.04 km 0 m 2 m
Chvalíkovice, křiž.I 293 m n.m. 49°53'10'' s.š. 17°55'17'' v.d. 0.19 km 32.23 km 11 m 0 m
Chvalíkovice, kříž.II 304 m n.m. 49°53'4'' s.š. 17°55'13'' v.d. 0.89 km 33.12 km 14 m 0 m
Vršovice 318 m n.m. 49°53'9'' s.š. 17°55'57'' v.d. 1 km 34.12 km 0 m 21 m
Raduň 297 m n.m. 49°53'35'' s.š. 17°56'33'' v.d. 2.1 km 36.22 km 0 m 50 m
Kylešovice, Jih 247 m n.m. 49°54'25'' s.š. 17°55'24'' v.d. 0.69 km 36.91 km 0 m 0 m
Kylešovice, Areál 247 m n.m. 49°54'45'' s.š. 17°55'10'' v.d. 0.89 km 37.8 km 6 m 0 m
Kylešovice 253 m n.m. 49°55'4'' s.š. 17°54'42'' v.d. 0.55 km 38.35 km 1 m 0 m
Kylešovice, Na Hrázi 254 m n.m. 49°54'55'' s.š. 17°54'18'' v.d. 1.18 km 39.53 km 20 m 0 m
Opava, Na Hrázi 274 m n.m. 49°55'26'' s.š. 17°53'48'' v.d. 0.62 km 40.15 km 6 m 0 m
Opava, BENZINA Hradecká 280 m n.m. 49°55'57'' s.š. 17°54'1'' v.d. 0.7 km 40.85 km 0 m 12 m
Opava, křižovatka U JELENA 268 m n.m. 49°56'7'' s.š. 17°54'7'' v.d. 0.6 km 41.45 km 0 m 2 m
Opava, centrum 266 m n.m. 49°56'17'' s.š. 17°54'11'' v.d. 0.22 km 41.67 km 0 m 8 m
Opava, ATAS 258 m n.m. 49°56'22'' s.š. 17°54'17'' v.d. 0.26 km 41.93 km 0 m 4 m
Opava, most Pekařská 254 m n.m. 49°56'42'' s.š. 17°54'16'' v.d. napojení na Cyklotrasu 0.5 km 42.43 km 0 m 1 m
Opava, výchozí 253 m n.m. 49°56'60'' s.š. 17°54'23'' v.d. Zde bydlím

 Mapa  (mapa z http://mapy.idnes.cz/cykloturistika/...)

 Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 42.43 km
Úseky cesty typu "Pěší" 2.49 km (6 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 4.37 km (10 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 14.68 km (35 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 17.16 km (40 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 3.73 km (9 %)
Stoupání v úsecích 19.53 km (46 %)
Klesání v úsecích 20.38 km (48 %)
Maximální výška 481 m n.m. ("Melč, hřiště")
Minimální výška 247 m n.m. ("Kylešovice, Areál")
Převýšení 234 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 391 m (sklon 2 %)
Celkem sjeto výškových metrů 391 m (sklon 1.9 %)
Maximální sklon do kopce 8.2 % (0.3 km v úseku Mikolajice, potok -> Mikolajice)
Maximální sklon z kopce 6.7 % (0.3 km v úseku Mikolajice, rozcestí -> Mikolajice, potok)