Cyklotrasa Opava-Otice-Hradec n.M.-Radkov-Kružberk-Hlavnice-Opava

 Tuto trasu nám zaslal Petr Mazůr z Opavy

 Trasa

Opava, výchozí | Opava, most Pekařská | Opava, most Ratibořská | Opava, křižovatka Hrůzák | Opava, křižovatka VÝCH. NÁDRAŽÍ | Opava, křižovatka U JELENA | Opava, BENZINA Hradecká | Opava, Na Hrázi | Hradecká, křižovatka | Otice, Rybníčky | Branka | Hradec n.M., most Moravice | Žimrovice | Domoradovice | Zábřemí | Filipovice, zasávka | Melč, náměstí | Široký les | Radkov | Nové Zálužné | Nové Zálužné, křižovatka | Mokřinky | Janské koupele | Janské koupele, vrch | Kružberk, most Moravice | Kružberk | Staré Lublice | Nové Lublice, vrch | Nové Lublice | Selské lesy | Selské lesy, křižovatka | Moravice | Lhotka, křiž. Hory | Lhotka u Litultovic | Pilný Mlýn | Litultovice, jih | Litultovice | Hlavnice | Hlavnice, západ | Hlavnice, Větrný Mlýn | Sádecký dvůr, křižovatka | Velké Heraltice, jih | Velké Heraltice, motel | Velké Heraltice, východ | Tábor | Skrochovice | Holasovice | Neplachovice | Držkovice, křižovatka | Držkovice | Vávrovice | Palhanec | Opava, Vojenský most | Opava, výchozí

 Vzdálenost: 76,39 km

 Výškový profil

 Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
Opava, výchozí 253 m n.m. 49°56'60'' s.š. 17°54'23'' v.d. Zde bydlím 0.5 km 0.5 km 1 m 0 m
Opava, most Pekařská 254 m n.m. 49°56'42'' s.š. 17°54'16'' v.d. napojení na Cyklotrasu 0.8 km 1.3 km 0 m 1 m
Opava, most Ratibořská 253 m n.m. 49°56'24'' s.š. 17°54'36'' v.d. 0.15 km 1.45 km 1 m 0 m
Opava, křižovatka Hrůzák 254 m n.m. 49°56'18'' s.š. 17°54'26'' v.d. 0.47 km 1.92 km 7 m 0 m
Opava, křižovatka VÝCH. NÁDRAŽÍ 261 m n.m. 49°56'8'' s.š. 17°54'21'' v.d. 0.34 km 2.26 km 7 m 0 m
Opava, křižovatka U JELENA 268 m n.m. 49°56'7'' s.š. 17°54'7'' v.d. 0.7 km 2.96 km 12 m 0 m
Opava, BENZINA Hradecká 280 m n.m. 49°55'57'' s.š. 17°54'1'' v.d. 0.62 km 3.58 km 0 m 6 m
Opava, Na Hrázi 274 m n.m. 49°55'26'' s.š. 17°53'48'' v.d. 1.2 km 4.78 km 0 m 18 m
Hradecká, křižovatka 256 m n.m. 49°54'50'' s.š. 17°53'31'' v.d. 1.3 km 6.08 km 1 m 0 m
Otice, Rybníčky 257 m n.m. 49°54'11'' s.š. 17°53'4'' v.d. 1.7 km 7.78 km 6 m 0 m
Branka 263 m n.m. 49°53'20'' s.š. 17°52'42'' v.d. 1.8 km 9.58 km 10 m 0 m
Hradec n.M., most Moravice 273 m n.m. 49°52'24'' s.š. 17°52'34'' v.d. 2.94 km 12.52 km 17 m 0 m
Žimrovice 290 m n.m. 49°51'22'' s.š. 17°51'2'' v.d. 3.6 km 16.12 km 176 m 0 m
Domoradovice 466 m n.m. 49°50'45'' s.š. 17°48'54'' v.d. 1.17 km 17.29 km 9 m 0 m
Zábřemí 475 m n.m. 49°50'41'' s.š. 17°47'56'' v.d. 0.65 km 17.94 km 0 m 6 m
Filipovice, zasávka 469 m n.m. 49°50'48'' s.š. 17°47'26'' v.d. 1.83 km 19.77 km 0 m 4 m
Melč, náměstí 465 m n.m. 49°50'53'' s.š. 17°45'52'' v.d. 1.22 km 20.99 km 37 m 0 m
Široký les 502 m n.m. 49°50'16'' s.š. 17°45'52'' v.d. 1.6 km 22.59 km 0 m 19 m
Radkov 483 m n.m. 49°49'30'' s.š. 17°46'12'' v.d. 3.2 km 25.79 km 0 m 3 m
Nové Zálužné 480 m n.m. 49°49'37'' s.š. 17°43'47'' v.d. 0.8 km 26.59 km 0 m 36 m
Nové Zálužné, křižovatka 444 m n.m. 49°49'51'' s.š. 17°43'24'' v.d. 0.4 km 26.99 km 0 m 19 m
Mokřinky 425 m n.m. 49°49'51'' s.š. 17°43'8'' v.d. 1.5 km 28.49 km 23 m 0 m
Janské koupele 448 m n.m. 49°50'8'' s.š. 17°42'21'' v.d. 1 km 29.49 km 17 m 0 m
Janské koupele, vrch 465 m n.m. 49°50'11'' s.š. 17°41'42'' v.d. 1.6 km 31.09 km 0 m 31 m
Kružberk, most Moravice 434 m n.m. 49°49'38'' s.š. 17°41'4'' v.d. 0.3 km 31.39 km 0 m 7 m
Kružberk 427 m n.m. 49°49'47'' s.š. 17°41'4'' v.d. 2 km 33.39 km 78 m 0 m
Staré Lublice 505 m n.m. 49°50'41'' s.š. 17°40'34'' v.d. 1.2 km 34.59 km 27 m 0 m
Nové Lublice, vrch 532 m n.m. 49°51'16'' s.š. 17°40'32'' v.d. 1.2 km 35.79 km 0 m 7 m
Nové Lublice 525 m n.m. 49°51'49'' s.š. 17°40'42'' v.d. 2.1 km 37.89 km 33 m 0 m
Selské lesy 558 m n.m. 49°51'57'' s.š. 17°42'13'' v.d. 0.35 km 38.24 km 0 m 24 m
Selské lesy, křižovatka 534 m n.m. 49°51'51'' s.š. 17°42'22'' v.d. 1.3 km 39.54 km 10 m 0 m
Moravice 544 m n.m. 49°51'28'' s.š. 17°43'14'' v.d. 2.5 km 42.04 km 0 m 75 m
Lhotka, křiž. Hory 469 m n.m. 49°52'22'' s.š. 17°43'57'' v.d. 0.3 km 42.34 km 0 m 2 m
Lhotka u Litultovic 467 m n.m. 49°52'23'' s.š. 17°43'49'' v.d. 2.6 km 44.94 km 0 m 145 m
Pilný Mlýn 322 m n.m. 49°53'13'' s.š. 17°44'4'' v.d. 1 km 45.94 km 26 m 0 m
Litultovice, jih 348 m n.m. 49°53'40'' s.š. 17°44'16'' v.d. 1.2 km 47.14 km 0 m 22 m
Litultovice 326 m n.m. 49°54'11'' s.š. 17°44'36'' v.d. 2.8 km 49.94 km 63 m 0 m
Hlavnice 389 m n.m. 49°55'28'' s.š. 17°43'45'' v.d. 0.44 km 50.38 km 2 m 0 m
Hlavnice, západ 391 m n.m. 49°55'36'' s.š. 17°43'27'' v.d. 1.7 km 52.08 km 15 m 0 m
Hlavnice, Větrný Mlýn 406 m n.m. 49°55'49'' s.š. 17°42'5'' v.d. 3 km 55.08 km 0 m 12 m
Sádecký dvůr, křižovatka 394 m n.m. 49°57'10'' s.š. 17°43'15'' v.d. 2.6 km 57.68 km 0 m 55 m
Velké Heraltice, jih 339 m n.m. 49°58'22'' s.š. 17°43'57'' v.d. 0.2 km 57.88 km 7 m 0 m
Velké Heraltice, motel 346 m n.m. 49°58'27'' s.š. 17°43'52'' v.d. 0.35 km 58.23 km 6 m 0 m
Velké Heraltice, východ 352 m n.m. 49°58'32'' s.š. 17°44'8'' v.d. 3.1 km 61.33 km 0 m 19 m
Tábor 333 m n.m. 49°59'54'' s.š. 17°45'18'' v.d. 2.7 km 64.03 km 0 m 47 m
Skrochovice 286 m n.m. 50°0'48'' s.š. 17°46'58'' v.d. 2 km 66.03 km 4 m 0 m
Holasovice 290 m n.m. 50°0'2'' s.š. 17°48'8'' v.d. 1 km 67.03 km 0 m 4 m
Neplachovice 286 m n.m. 49°59'40'' s.š. 17°48'46'' v.d. 2.1 km 69.13 km 0 m 16 m
Držkovice, křižovatka 270 m n.m. 49°58'59'' s.š. 17°50'9'' v.d. 1 km 70.13 km 0 m 7 m
Držkovice 263 m n.m. 49°59'7'' s.š. 17°50'42'' v.d. 1.46 km 71.59 km 0 m 0 m
Vávrovice 263 m n.m. 49°58'35'' s.š. 17°51'36'' v.d. 1.7 km 73.29 km 0 m 1 m
Palhanec 262 m n.m. 49°57'44'' s.š. 17°52'13'' v.d. 1.4 km 74.69 km 0 m 7 m
Opava, Vojenský most 255 m n.m. 49°57'27'' s.š. 17°53'11'' v.d. 1.7 km 76.39 km 0 m 2 m
Opava, výchozí 253 m n.m. 49°56'60'' s.š. 17°54'23'' v.d. Zde bydlím

 Mapa  (mapa z http://mapy.idnes.cz/cykloturistika/...)

 Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 76.39 km
Úseky cesty typu "Vozová" 11.8 km (15 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 45.06 km (59 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 5.8 km (8 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 13.73 km (18 %)
Stoupání v úsecích 33.48 km (44 %)
Klesání v úsecích 41.45 km (54 %)
Maximální výška 558 m n.m. ("Selské lesy")
Minimální výška 253 m n.m. ("Opava, výchozí")
Převýšení 305 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 595 m (sklon 1.8 %)
Celkem sjeto výškových metrů 595 m (sklon 1.4 %)
Maximální sklon do kopce 4.9 % (3.6 km v úseku Žimrovice -> Domoradovice)
Maximální sklon z kopce 6.9 % (0.4 km v úseku Selské lesy -> Selské lesy, křižovatka)