Cyklotrasa Opava-Hlavnice-Melč-Hradec n.M.-Opava

 Tuto trasu nám zaslal Petr Mazůr z Opavy

 Trasa

Opava, výchozí | Opava, most Pekařská | Opava, ATAS | Opava, Krnovská | Opava, Jaktař | Opava, STS | Milostovice, křižovatka | Zlatníky | Stěbořice | Stěbořice, rozcestí | Nový Dvůr | Nový Dvůr, křižovatka | Hlavnice | Hlavnice, západ | Mladecko | Mladecko, motorest | Selské lesy, křižovatka | Moravice | Melč, západ | Melč, centrum | Melč, Hospoda | Melč, střed | Filipovice, zasávka | Zábřemí | Domoradovice | Žimrovice | Hradec n.M., most Moravice | Branka | Otice, Rybníčky | Hradecká, křižovatka | Opava, Na Hrázi | Opava, BENZINA Hradecká | Opava, křižovatka U JELENA | Opava, centrum | Opava, ATAS | Opava, most Pekařská | Opava, výchozí

 Vzdálenost: 42,37 km

 Výškový profil

 Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
Opava, výchozí 253 m n.m. 49°56'60'' s.š. 17°54'23'' v.d. Zde bydlím 0.5 km 0.5 km 1 m 0 m
Opava, most Pekařská 254 m n.m. 49°56'42'' s.š. 17°54'16'' v.d. napojení na Cyklotrasu 0.26 km 0.76 km 4 m 0 m
Opava, ATAS 258 m n.m. 49°56'22'' s.š. 17°54'17'' v.d. 1.6 km 2.36 km 4 m 0 m
Opava, Krnovská 262 m n.m. 49°56'45'' s.š. 17°53'9'' v.d. 1.24 km 3.6 km 0 m 2 m
Opava, Jaktař 260 m n.m. 49°57'6'' s.š. 17°52'17'' v.d. 1.7 km 5.3 km 25 m 0 m
Opava, STS 285 m n.m. 49°56'47'' s.š. 17°51'8'' v.d. 0.6 km 5.9 km 0 m 8 m
Milostovice, křižovatka 277 m n.m. 49°56'43'' s.š. 17°50'33'' v.d. 1.1 km 7 km 8 m 0 m
Zlatníky 285 m n.m. 49°56'39'' s.š. 17°49'44'' v.d. 1.6 km 8.6 km 12 m 0 m
Stěbořice 297 m n.m. 49°56'17'' s.š. 17°48'33'' v.d. 0.6 km 9.2 km 29 m 0 m
Stěbořice, rozcestí 326 m n.m. 49°56'12'' s.š. 17°48'7'' v.d. 1.9 km 11.1 km 0 m 6 m
Nový Dvůr 320 m n.m. 49°55'59'' s.š. 17°46'38'' v.d. 1 km 12.1 km 23 m 0 m
Nový Dvůr, křižovatka 343 m n.m. 49°55'46'' s.š. 17°45'49'' v.d. 1.7 km 13.8 km 46 m 0 m
Hlavnice 389 m n.m. 49°55'28'' s.š. 17°43'45'' v.d. 0.44 km 14.24 km 2 m 0 m
Hlavnice, západ 391 m n.m. 49°55'36'' s.š. 17°43'27'' v.d. 2.2 km 16.44 km 0 m 38 m
Mladecko 353 m n.m. 49°53'55'' s.š. 17°42'29'' v.d. 0.23 km 16.67 km 0 m 4 m
Mladecko, motorest 349 m n.m. 49°53'44'' s.š. 17°42'30'' v.d. 2.9 km 19.57 km 185 m 0 m
Selské lesy, křižovatka 534 m n.m. 49°51'51'' s.š. 17°42'22'' v.d. 1.3 km 20.87 km 10 m 0 m
Moravice 544 m n.m. 49°51'28'' s.š. 17°43'14'' v.d. 1.9 km 22.77 km 0 m 66 m
Melč, západ 478 m n.m. 49°51'2'' s.š. 17°45'18'' v.d. 0.31 km 23.08 km 0 m 7 m
Melč, centrum 471 m n.m. 49°50'59'' s.š. 17°45'42'' v.d. 0.13 km 23.21 km 3 m 0 m
Melč, Hospoda 474 m n.m. 49°50'58'' s.š. 17°45'52'' v.d. 0.07 km 23.28 km 0 m 5 m
Melč, střed 469 m n.m. 49°50'59'' s.š. 17°45'58'' v.d. 1.83 km 25.11 km 0 m 0 m
Filipovice, zasávka 469 m n.m. 49°50'48'' s.š. 17°47'26'' v.d. 0.65 km 25.76 km 6 m 0 m
Zábřemí 475 m n.m. 49°50'41'' s.š. 17°47'56'' v.d. 1.17 km 26.93 km 0 m 9 m
Domoradovice 466 m n.m. 49°50'45'' s.š. 17°48'54'' v.d. 3.6 km 30.53 km 0 m 176 m
Žimrovice 290 m n.m. 49°51'22'' s.š. 17°51'2'' v.d. 2.94 km 33.47 km 0 m 17 m
Hradec n.M., most Moravice 273 m n.m. 49°52'24'' s.š. 17°52'34'' v.d. 1.8 km 35.27 km 0 m 10 m
Branka 263 m n.m. 49°53'20'' s.š. 17°52'42'' v.d. 1.7 km 36.97 km 0 m 6 m
Otice, Rybníčky 257 m n.m. 49°54'11'' s.š. 17°53'4'' v.d. 1.3 km 38.27 km 0 m 1 m
Hradecká, křižovatka 256 m n.m. 49°54'50'' s.š. 17°53'31'' v.d. 1.2 km 39.47 km 18 m 0 m
Opava, Na Hrázi 274 m n.m. 49°55'26'' s.š. 17°53'48'' v.d. 0.62 km 40.09 km 6 m 0 m
Opava, BENZINA Hradecká 280 m n.m. 49°55'57'' s.š. 17°54'1'' v.d. 0.7 km 40.79 km 0 m 12 m
Opava, křižovatka U JELENA 268 m n.m. 49°56'7'' s.š. 17°54'7'' v.d. 0.6 km 41.39 km 0 m 2 m
Opava, centrum 266 m n.m. 49°56'17'' s.š. 17°54'11'' v.d. 0.22 km 41.61 km 0 m 8 m
Opava, ATAS 258 m n.m. 49°56'22'' s.š. 17°54'17'' v.d. 0.26 km 41.87 km 0 m 4 m
Opava, most Pekařská 254 m n.m. 49°56'42'' s.š. 17°54'16'' v.d. napojení na Cyklotrasu 0.5 km 42.37 km 0 m 1 m
Opava, výchozí 253 m n.m. 49°56'60'' s.š. 17°54'23'' v.d. Zde bydlím

 Mapa  (mapa z http://mapy.idnes.cz/cykloturistika/...)

 Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 42.37 km
Úseky cesty typu "Pěší" 0.6 km (1 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 6.65 km (16 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 26.12 km (62 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 0.44 km (1 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 8.56 km (20 %)
Stoupání v úsecích 17.3 km (41 %)
Klesání v úsecích 23.24 km (55 %)
Maximální výška 544 m n.m. ("Moravice")
Minimální výška 253 m n.m. ("Opava, výchozí")
Převýšení 291 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 382 m (sklon 2.2 %)
Celkem sjeto výškových metrů 382 m (sklon 1.6 %)
Maximální sklon do kopce 6.4 % (2.9 km v úseku Mladecko, motorest -> Selské lesy, křižovatka)
Maximální sklon z kopce 7.1 % (0.1 km v úseku Melč, Hospoda -> Melč, střed)