2.závod Oderského poháru v cyklokrosu

3.závodu českého poháru masters v cyklokrosu

Krnovský cyklokros

 

Všeobecná ustanovení

1.Pořadatel:                           Cyklistika pro všechny Krnov o.s.

2. Vedoucí činovníci:              ředitel – Otmar Rychta 794 01 Krnov, Stará Ježnická 31

                                                      telefon 554616456    E mail  daniel.rychta@iol.cz

                                                      sekretář – Ing.Milan Škopec 794 01 Krnov, Družstevní 66

                                                      hlavní rozhodčí –

3. Datum a místo konání:      neděle  9.10.2005  v 10,30 hodin    Krnov – Ježník

4. Kancelář závodu:               restaurace POHODA Krnov-Ježník

                                                     ( v Krnově směr Jeseník, za podjezdem  odbočka vlevo - 3 km)

                                                     výdej startovních čísel  od 8,30 hod. do 10 hod.

5. Přihlášky:                           poštou nebo E mailem na adresu ředitele, nebo na místě startu

6. Ubytování:                          pořadatel nezajišťuje doporučujeme penzion ESO Krnov

                                                Bezručova 29  tel/fax 554618095 mobil 606298218,737316562,

Technická ustanovení

7. Předpis:                              Závodí se podle pravidel ČSC, rozpisu Oderského poháru a Českého

                                                     poháru masters.

                                                     Závodníci startují na vlastní náklady a nebezpečí, pořadatel neručí

                                                     za škody závodníkům vzniklé a jimi způsobené.

8. Podmínka účasti:               platná licence, u neorganizované mládeže souhlas rodičů,

                                                     příchozí dobrý zdravotní stav                                  

9. Trať závodu:                     okruh dlouhý 2200 m – start a cíl na silnici, trať převážně

                                                     na loukách a pěšinách

10. Kategorie, délka              žáci, žačky, kadetky                20 minut                 10,30 hodin

      závodu, čas startu:           kadeti, ženy a juniorky             30 minut                 11,00 hodin

                                               masters                                   40 / 30 minut           11,45 hodin

                                               junioři, Elite a 23                      45 minut                 12,30 hodin

11.Startovné:                         žáci,žačky,kadetky            20,- Kč

                                               kadeti, ženy, juniorky        30,- Kč

                                               junioři, muži ELITE          50,- Kč

                                               masters                            80,- Kč

12. Ceny:                                první tři závodníci v každé kategorii  - věcné ceny

                                                    první tři závodníci muži Elite -  peněžní ceny

13. Zdravotní zajištění:        Nemocnice s poliklinikou Krnov – rychlá zdravotnická pomoc

                                                    Drobná ošetření zdravotní služba u startu a cíle

14. Různé:                     -    po dobu závodu není povoleno rozjíždění na trati

-          je povolen start příchozích (přilba nutná) a start na horských a trekingových kolech

-          pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn v rozpisu, pokud k tomu bude donucen vnějšími vlivy

             

                                                    

V Krnově dne 2.9.2005

 

 

                                                                                                  Otmar R y c h t a

                                                                                                    ředitel  závodu