PROPOZICE 

Přebor Moravskoslezského kraje  v silničním závodě jednotlivců pro rok 2005

 

 

Pořadatel:             Cyklistika pro všechny  Krnov

Termín konání:    neděle 22. května 2005 v 10,00 hod.

Místo konání:       Zátor , start a cíl u obecního úřadu (8 km směr Krnov-Bruntál)

Ředitel závodu:    Otmar Rychta, Stará Ježnická 31    794 01 Krnov

Hlavní rozhodčí:   Eduard Vašek,  Janovice č.11

Organizační pracovník:  Ing.Milan Škopec, Družstevní 66     794 01 Krnov

Přihlášky:             Písemně na adresu ředitele závodu do 17.5. možno i na adresu

                             daniel.rychta@ iol.cz,  nebo přímo v kanceláři závodu.

                             Startovní čísla budou přiděleny podle pořadí přihlášek.

Kancelář závodu: Obecní úřad   Z á t o r

                             Startovní čísla se vydávají od 8,00  do 9,30 hod.

Závod se jede  bez přerušení silničního provozu a účastníci musí dbát pokynů policie

                              a pořadatelů.

Podmínka účasti:  licence pro rok 2005                            

Trať závodu:         okruh 22 km Zátor – Lichnov – Láryšov –Guntramovice – Brantice- Zátor

Startují:                  žáci mladší, žákyně                                       1 okruh                  22km

                               žáci starší,  kadetky                                       2 okruh                  44 km

                               kadeti, juniorky, ženy, masters D                  3 okruhy                66 km

                               masters  C                                                      3 okruhy                66 km

                               Junioři, masters B                                          4 okruhy                88 km

                               muži  Elite, do 23 let, masters A                   6 okruhy                132 km.                             

                              

  Vítězové získají titul „Přeborník MS kraje.“. První 3 v každé kategorii obdrží diplom.

   V kategorii  musí startovat více než 3 závodníci.

Startovné:               muži Elite, do 23 let, masters, ženy  80,-

                               juniorky, junioři, kadeti, kadetky  60,-

                               žáci, žákyně 40,- Kč

Předpis:                   Závodí se podle pravidel ČSC a tohoto rozpisu. Všichni 

                                závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody

                                závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené.

Zdravotní služba:   Nemocnice Krnov,  Rychlá záchranná služba.

Různé:                    Pořadí startů jednotlivých kategorií bude vyvěšeno v kanceláři

                                závodu.

 

Rozpis schválen STK MSSC v Petřvaldě dne 10.4.2005      

 

 

                                                                                                              Otmar Rychta

                                                                                                               ředitel závodu