KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

CHARAKTERISTIKA TURISTICKÝCH REGIONŮ

1) PRAHA .......................................................................... .Diplomová práce Lucie Hnikové (04.2006)
2) OKOLÍ PRAHY
3) JIŽNÍ ČECHY
4) ŠUMAVA

1) PRAHA

Obecně panuje názor, že po Praze se na kole jezdit snad ani nedá. Pravdou je, že Praha skutečně není pro cyklisty ideálním místem. Ve srovnání s Vídní, Mnichovem, Berlínem a dalšími evropskými metropolemi je vyloženě nepřátelská k cyklistům. Město bohužel naprosto podceňuje potenciál cyklistické dopravy, zatím staví nové silnice a parkoviště a cyklistiku nepovažuje za možné řešení špatné dopravní situace. Podle průzkumů je tu nejvyšší poměr počtu automobilů na osobu v celé Evropě. Praha má pouze 60 kilometrů
cyklostezek, ze kterých je navíc většina mimo centrum. V porovnání s tím, Budapešť má 140 kilometrů a Vídeň dokonce 860 kilometrů cyklostezek.

I přes to tato metropole cyklistům nabízí poměrně slušné možnosti a služby, které bychom v jiných českých městech jen marně hledali.

Praha je jedním z mála českých měst, kde vzniká síť Zelených stezek – Greenways. K populárním pražským cyklotrasám patří Greenway Vltava nebo Greenway Botič zpřístupňující cenné přírodní území kolem toku Botiče. V budoucnu by se stezka mohla stát důležitou dopravní tepnou pro dojíždění do centra z několika pražských sídlišť. Zajímavé cyklistické výlety slibují cyklotrasy do Prokopského údolí, Šáreckým údolím, do Průhonic, na Zbraslav nebo k Hostivickým rybníkům. Na kole se dají poznávat také nejznámější pražské památky. Jednou z možností je okruh začínající na Letenské pláni, odkud můžeme dojet mimo jiné třeba až na Staroměstské náměstí, či k Národnímu divadlu.

Praha je také výchozím bodem dálkové stezky Greenways Praha – Vídeň, což je síť stezek a tras pro cyklisty, pěší, jezdce na koních či vodáky. Z Prahy až do Brna vede Pražská trasa.

Pokud jde o parkování jízdních kol, v roce 2002 byly v centru města instalovány nové stojany. Jsou umístěny na značených cyklistických trasách, zejména pak v turisticky atraktivních lokalitách. Odstavování jízdních kol v Praze bezplatně umožňují také všechna záchytná parkoviště systému P + R. Správce parkoviště půjčí cyklistovi zámek, kterým si kolo uzamkne a klíč odevzdá správci, který oproti finanční záloze vydá kontrolní kartu. Po prokázání se kontrolní kartou je cyklistovi kolo vydáno a záloha vrácena.

V Praze je možné jízdní kolo zdarma přepravovat městskou hromadnou dopravou, konkrétně metrem. Existují však jistá omezení – použít můžeme pouze poslední vůz metra, při čemž ve voze smí být nejvýše dvě jízdní kola.

Pronájem jízdních kol
Kromě řady půjčoven po celé Praze, v Karlíně můžeme využít služby systému Homeport, který umožňuje rychlý a jednoduchý pronájem jízdních kol přímo na ulici, a to 24 hodin denně. Zatím je tu rozmístěno 12 stojanů s celkem 21 koly. Karlín byl zvolen pro svůj rovinatý terén a rozumnou hustotu provozu. Sídlí tu také množství administrativních budov. Cesty uživatelů tedy povedou od metra do kanceláře a odtud do restaurace či na poštu. Podle toho byla vytipovaná místa pro stojany. Pokud budeme chtít službu využívat, nejdříve se musíme zaregistrovat, zaplatit vratnou kauci a kredit. Ceník půjčovného je pak navržen tak, aby konkuroval městské hromadné dopravě. Pokud se systém osvědčí, je firma připravena investovat do dalších 500 stojanů, které by ve vzdálenostech asi 270 metrů od sebe pokryly celé centrum Prahy. Naše metropole by se tak připojila k řadě měst, jako například Vídeň, Berlín, Amsterdam nebo Mnichov, kde podobný systém funguje. Autor projektu Charles Butler potvrdil, že dosavadní zkušenosti jsou zatím uspokojující a zájem uživatelů předčil očekávání.

2) OKOLÍ PRAHY

Region středních Čech nabízí skvosty historických památek i nádherné přírodní scenérie. Cykloturisté si vyberou z kilometrů značených cyklotras. Na hřebenech kopců a v hlubokých lesích CHKO Křivoklátska, Kokořínska a Českého krasu si užijí vyznavači horských kol, ti ostatní mohou navštívit romantické hrady a zámky – Karlštejn, Křivoklát, Český Šternberk, Kokořín, Konopiště či Dobříš. Nesmíme zapomenout na královské město Kutná Hora, jenž je zapsáno na seznamu UNESCO, ani na kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi a Svatou Horu u Příbrami, významné poutní místo střední Evropy. Pohodáři pak využijí rovinatou krajinu Polabské nížiny a cyklotrasy kolem řek – mezi nejznámější patří Posázavská cyklotrasa.

V květnu 2005 byly otevřeny dvě nové pohádkově naučné stezky Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice. Obě stezky, které najdete v rodišti Josefa Lady, jsou vhodné pro pěší turisty i pro cyklisty.

Oblast obklopující hlavní město se navíc vyznačuje snadnou dostupností a bohatou infrastrukturou.

3) JIŽNÍ ČECHY

Výjimečnost tohoto regionu tkví v obyčejném přívětivém venkovském prostředí. Je to rovinatá oblast rybníků, lesů, venkovských kostelů a lidové architektury, nabízející neomezené možnosti nenáročné cykloturistiky i mimo silniční síť. Jihočeským krajem a dalšími partnery byla proto založena Nadace Jihočeské stezky, která si klade za cíl zlepšovat podmínky pro cykloturistiku. V posledních letech byly po celém území vyznačeny cyklotrasy různých délek, k nimž jsou vydávány podrobné mapy. Trasy často vedou po březích rybníků, které v letních dnech nabízejí odpočinek. Vydat se můžeme třeba i po Jihočeských pivních stezkách nebo zvolit jednu
z mnoha naučných stezek.

K návštěvě všech architektonických památek budeme potřebovat hodně času. Na seznamu UNESCO se nachází ojedinělé historické město Český Krumlov a perla jihočeského selského baroka, obec Holašovice. Mezi nejnavštěvovanější patří pohádkové zámky Hluboká nad Vltavou, Třeboň a Červená Lhota. Za zmínku stojí i kláštery ve Vyšším Brodě a ve Zlaté Koruně.

V celé oblasti již čtvrtou sezónu funguje propracovaný systém jihočeských cyklobusů Cyklotrans. Východní částí regionu pak prochází dálková cyklotrasa Greenways Praha – Vídeň, která spojuje města Slavonice, Nová Bystřice, Jindřichův Hradec a Tábor. Dalšími dálkovými trasami v regionu jsou Česko-moravská trasa a Česko-rakouská příhraniční trasa.

Vzhledem k tomu, že se jedná o příhraniční oblast, vznikl zde euroregion Silva Nortica, spolupracující s
dolnorakouskou oblastí Waldviertel. Jihočeské cyklotrasy pak mají návaznost i na rakouské cyklostezky, což může být velikou příležitostí pro různé subjekty cestovního ruchu.

Jihočeský kraj má v plánu opravit bývalé vojenské silnice podél hranic a vytvořit tak 53 kilometrů dlouhou
příhraniční komunikaci, která spojí Nové Hrady na Českobudějovicku s Cetvinami na Českokrumlovsku. Sloužit by měla především cykloturistům a pěším turistům v návaznosti na turistické a cyklistické stezky v rakouském příhraničí. Tím by se ještě více zvýšila atraktivita daného území pro cestovní ruch.

4) ŠUMAVA

Kromě tradičních pěších cest, region nabízí přes 300 kilometrů značených cyklotrasa další spoustu cest po
hřebenech i údolími podél potoků a řek. Najdeme zde poměrně hustou síť kvalitních silnic a silniček, cykloturistické trasy využívají především bývalé vojenské komunikace v bývalém hraničním pásmu a pro drsnější bikery je k dispozici dostatek značených tras po lesních cestičkách. Cyklisté na silničních kolech pak jistě přivítají náročnější stoupání do prudkých kopců, a to především v okolí Železné Rudy.

Nejzachovalejší část Šumavy byla vyhlášena národním parkem, a kromě toho je i mezinárodní biosférickou rezervací UNESCO. S ohledem na tento fakt musí cyklisté dodržovat určitá pravidla.

Mezi nejvyhledávanější místa patří ledovcová jezera - cyklistům je nejdostupnější především jezero Černé, případně Prášilské. Čeká nás nespočet přírodních zajímavostí, dále také technické památky jako např. Vchynicko-Tetovský kanál, Čeňkova pila nebo památky na sklářskou výrobu. Charakter šumavské krajiny pak dotváří typická lidová architektura, včetně venkovských kapliček a kostelíků.

Souběžně se státní hranicí probíhá cykloturistická Magistrála Český les, na kterou navazuje mnohem známější a cyklisty frekventovaná Šumavská magistrála. V rámci euroregionu Šumava vzniká řada turistických přechodů, které nabízejí možnosti směřovat trasy výletů i do příhraničí. Kromě toho, i regionální cyklotrasy čím dál hustěji navazují na cyklostezky Bavorského lesa. Možná i proto je Šumava cyklistickým rájem.

Diplomová práce Lucie Hnikové