Valašská Polanka - Zděchov - Makyta - Valašská Polanka

Valašská Polanka | Filka | Zděchov | Rado‘ov - rozcestí | Šerklava | Butorky | Vala‘ská Kyčera | Makyta | RS Selanka | Chmelinec | Francova Lhota | Horní Lideč | Lidečko | Motel Čertovy skály | Lužná | Valašská Polanka

Výškový profil

Itinerář

Název Vý‘ka Zeměpisná ‘ířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto
Vala‘ská Polanka 385 m n.m. 49°15'44'' s.‘. 17°59'46'' v.d. 0.8 km silnice č. 57 0.8 km 0 m 10 m
(633) 375 m n.m. 49°16'11'' s.‘. 17°59'51'' v.d. 2.4 km 3.2 km 90 m 0 m
(1389) 465 m n.m. 49°16'20'' s.‘. 18°1'47'' v.d. Vlevo slepá cesta, na hřeben vpravo 0.95 km 4.15 km 85 m 0 m
(1390) 550 m n.m. 49°15'55'' s.‘. 18°2'14'' v.d. 0.8 km 4.95 km 45 m 0 m
(1391) 595 m n.m. 49°16'14'' s.‘. 18°2'30'' v.d. 1.5 km 6.45 km 174 m 0 m
Filka 769 m n.m. 49°15'51'' s.‘. 18°3'19'' v.d. 2.3 km 8.75 km 0 m 189 m
(1397) 580 m n.m. 49°16'40'' s.‘. 18°4'19'' v.d. 1.42 km 10.17 km 0 m 120 m
(1396) 460 m n.m. 49°16'19'' s.‘. 18°4'53'' v.d. 1.4 km Trasa č.: 6117 11.57 km 25 m 0 m
(1472) 485 m n.m. 49°15'41'' s.‘. 18°4'39'' v.d. 0.6 km Trasa č.: 6117 12.17 km 20 m 0 m
Zděchov 505 m n.m. 49°15'24'' s.‘. 18°4'35'' v.d. 0.7 km Trasa č.: 6117 12.87 km 45 m 0 m
(1468) 550 m n.m. 49°15'3'' s.‘. 18°4'43'' v.d. 1 km Trasa č.: 6117 13.87 km 150 m 0 m
Rado‘ov - rozcestí 700 m n.m. 49°14'35'' s.‘. 18°4'53'' v.d. 1.5 km 15.37 km 95 m 0 m
Šerklava 795 m n.m. 49°14'47'' s.‘. 18°6'6'' v.d. 1.4 km 16.77 km 77 m 45 m
Butorky 827 m n.m. 49°15'3'' s.‘. 18°7'8'' v.d. 1.95 km 18.72 km 63 m 27 m
Vala‘ská Kyčera 863 m n.m. 49°15'32'' s.‘. 18°8'31'' v.d. 1.7 km 20.42 km 133 m 73 m
Makyta 923 m n.m. 49°15'37'' s.‘. 18°9'46'' v.d. Vrchol Makyta 1.25 km 21.67 km 0 m 93 m
(1621) 830 m n.m. 49°15'15'' s.‘. 18°9'38'' v.d. 2.7 km 24.37 km 0 m 100 m
RS Selanka 730 m n.m. 49°14'16'' s.‘. 18°8'17'' v.d. 0.85 km 25.22 km 10 m 30 m
Chmelinec 710 m n.m. 49°13'51'' s.‘. 18°8'11'' v.d. 1.85 km 27.07 km 0 m 40 m
(1618) 670 m n.m. 49°12'59'' s.‘. 18°7'33'' v.d. 1.35 km 28.42 km 0 m 170 m
(1415) 500 m n.m. 49°12'23'' s.‘. 18°7'1'' v.d. 0.95 km 29.37 km 0 m 10 m
Francova Lhota 490 m n.m. 49°12'1'' s.‘. 18°6'33'' v.d. 0.8 km 30.17 km 0 m 10 m
(1413) 480 m n.m. 49°11'49'' s.‘. 18°6'2'' v.d. 2.33 km 32.5 km 0 m 0 m
(1412) 480 m n.m. 49°11'4'' s.‘. 18°4'33'' v.d. 1 km 33.5 km 0 m 20 m
Horní Lideč 460 m n.m. 49°10'49'' s.‘. 18°3'43'' v.d. 0.26 km 33.76 km 0 m 0 m
(1410) 460 m n.m. 49°10'56'' s.‘. 18°3'37'' v.d. 0.2 km 33.96 km 0 m 0 m
(1408) 460 m n.m. 49°11'2'' s.‘. 18°3'33'' v.d. 0.36 km 34.32 km 0 m 0 m
(1407) 460 m n.m. 49°11'13'' s.‘. 18°3'29'' v.d. 1.4 km 35.72 km 0 m 10 m
(1406) 450 m n.m. 49°11'56'' s.‘. 18°3'11'' v.d. 0.57 km 36.29 km 0 m 0 m
Lidečko 450 m n.m. 49°12'12'' s.‘. 18°3'7'' v.d. 1.3 km 37.59 km 0 m 5 m
Motel Čertovy skály 445 m n.m. 49°12'59'' s.‘. 18°2'60'' v.d. 0.5 km 38.09 km 0 m 5 m
(1399) 440 m n.m. 49°13'13'' s.‘. 18°3'0'' v.d. 2 km Trasa č.: 6117 40.09 km 0 m 15 m
(1403) 425 m n.m. 49°13'54'' s.‘. 18°1'58'' v.d. 1.5 km 41.59 km 0 m 5 m
Lužná 420 m n.m. 49°14'22'' s.‘. 18°1'8'' v.d. 0.8 km 42.39 km 0 m 15 m
(631) 405 m n.m. 49°14'36'' s.‘. 18°0'29'' v.d. 0.9 km silnice č. 57 43.29 km 0 m 5 m
(630) 400 m n.m. 49°14'57'' s.‘. 18°0'2'' v.d. 1.5 km silnice č. 57 44.79 km 0 m 15 m
Vala‘ská Polanka 385 m n.m. 49°15'44'' s.‘. 17°59'46'' v.d.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 44.79 km
Úseky cesty typu "Pě‘í" 7.55 km (17 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 7.75 km (17 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 7.22 km (16 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 9.18 km (20 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" 13.09 km (29 %)
Stoupání v úsecích 14.85 km (33 %)
Klesání v úsecích 26.12 km (58 %)
Maximální vý‘ka 923 m n.m. ("Makyta")
Minimální vý‘ka 375 m n.m. ("(633)")
Převý‘ení 548 m
Celkem nastoupáno vý‘kových metrů 1012 m (sklon 6.8 %)
Celkem sjeto vý‘kových metrů 1012 m (sklon 3.9 %)
Maximální sklon do kopce 20.9 % (0.8 km v úseku (1391) -> Filka)
Maximální sklon z kopce 12.6 % (1.4 km v úseku (1618) -> (1415))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info


- Trasy přiravil BIKECREW POLANKA