Připravovaná výstavba cyklistických stezek a tras na Opavsku

1. Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“, úsek Krnov-Opava-Velké Hoštice (viz obr. 1 – trasa)
Vůbec nejdále je v současné době příprava výstavby cyklistické stezky č. 55 „Slezská magistrála“ v úseku Krnov-Opava-Velké Hoštice. Na tomto projektu Opava spolupracuje s městem Krnov a obcemi Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice již od roku 2002. Třiatřicet kilometrů této nové cyklistické stezky by mělo především zvýšit bezpečnost cyklistů mířících z Krnova směrem přes Opavu do Velkých Hoštic. Stávající cyklotrasa vede v některých úsecích po frekventovaných komunikacích. Náklady na výstavbu by měly dosáhnou 45 milionů korun.

Statutární město Opava požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu“ na realizaci její výstavby. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků však nebyla tato významná investiční akce podpořena. Statutární město Opava se ve spolupráci s městem Krnov a obcemi po trase bude ucházet o finanční prostředky alokované v rámci Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Moravskoslezsko. Realizace výstavby by měla být zahájena v příštím roce a ukončena nejpozději v polovině roku 2009. Více o připravované cyklotrase ZDE...

2. Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice) (viz obr. 2 – trasa) (akt.19.3.08)
Statutární město Opava ve spolupráci s obcemi Branka u Opavy, Otice a Powiatem Raciborskim úspěšně ukončilo první fázi projektu "Přípravná dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)".
Tato dokumentace byla spolufinancována Evropskou unií v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Polsko. V rámci tohoto projektu byla zpracována vyhledávací studie, studie proveditelnosti a další podkladová dokumentace. Jejím zpracovatelem bylo město Opava.
Celkové náklady projektu dosáhly výše 521.696 Kč. Evropská unie se na realizaci projektu podílela částkou 391.272 Kč, český státní rozpočet 26.084 Kč a zbývající část nákladů byla pokryta ze zdrojů nositele a českých partnerů projektu.
V současné době probíhají práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení. Tyto stupně projektové dokumentace jsou spolufinancovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje, termín ukončení projektových prací včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení je stanoven na 30.04.2009.
Textovou část přípravné dokumentace včetně celkové situace a podrobné situace jednotlivých úseků výše uvedené cyklistické stezky naleznete na
www.opava-city.cz/...

3. Cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava (akt.19.3.08)
Třetím připravovaným projektem je cyklostezka, která by měla směřovat do turistické oblasti Mladecka.
Statutární město Opava ve spolupráci s obcemi Branka u Opavy, Otice úspěšně ukončilo první fázi projektu "Projektová dokumentace cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava".
Koncem roku 2007 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí. Celkové náklady na tento stupeň dokumentace dosáhly výše 382.698 Kč, dotací byla pokryta částka ve výši 234.500 Kč, z vlastních zdrojů města a jeho partnerů částka 148.198,05 Kč.
Tento stupeň projektové dokumentace byl spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013". Tato dokumentace byla vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zahájeny po vydání územního rozhodnutí.
Textovou část projektové dokumentace včetně celkové situace a podrobné situace jednotlivých úseků výše uvedené cyklistické stezky naleznete na
www.opava-city.cz/...

4. Cyklistická stezka Na Rybníčku - Englišova
Cílem projektu je vybudování cyklistické trasy na území města Opavy v úseku Na Rybníčku-Englišova v předpokládané délce 1.823 m. Cyklistická trasa bude nově vedena převážně mimo vozovku frekventovaných komunikací, a to vybudováním samostatné stezky pro cyklisty. Realizace výstavby této cyklistické stezky by měla proběhnout v letošním roce. Celkové náklady jsou odhadovány na 4.279 tis. Kč. Statutární město Opava podalo žádost o spolufinancování tohoto projektu, a to jak Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tak i Státní fond dopravní infrastruktury. V současné době probíhá výběr zhotovitele stavby.

Na tento projekt byla přidělena dotace ze státního rozpočtu, a to rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ČR.

Více o připravovaných projektech (pdf) zde...

Zdroj:
Ing. Bc. Martin Dostál
oddělení rozvoje města
Kancelář primátora Magistrátu města Opavy

Jaká je cesta k výstavbě cyklistické stezky?
l Vypracování vyhledávací studie. Města a obce zhodnotí projekt z hlediska bezpečnosti, majetkoprávních vztahů, členitosti terénu atp. Samosprávy obcí musí zvolit definitivní trasu.
l Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Stavba musí být v souladu s územním plánem.
l Řešení majetkoprávních vztahů.
l Samotná realizace stavby. Doba od začátků jednání po dokončení se různí. Například u cyklostezky č. 55 se o této otázce začalo hovořit v roce 2002, realizace výstavby se plánuje v letošním nebo příštím roce.

( PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE... )