KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist
Dostupnost podle Monitoring-serveru.cz

WORKSHOP V GLUBCZYCÍCH ODHALIL SLABINY CYKLOTURISTIKY V POHRANIČÍ

Málo míst k překračování česko-polské státní hranice. Nevyhovující ubytovací kapacity. Cyklostrasy vedoucí převážně po komunikacích se silnou autodopravou. Rozdílné značení cyklostras v Česku a v Polsku. Neznalost dopravních předpisů pro cyklisty v druhé zemi. To jsou hlavní poznatky, které přinesl workshop zaměřený na možnosti turistiky v mikroregionu Krnovsko, který se uskutečnil ve středu 22. listopadu v Kulturním středisku v Głubczycích.

Polským úřadům a podnikatelům v oblasti turistiky zde byla představena Studie cyklostezky č. 55 v úseku Krnov – Město Albrechtice zpracovávaná firmou DHV CR, s.r.o., kterou měli možnost připomínkovat a nastínit problémy, jenž její realizaci mohou doprovázet.

„Studie je už těsně před dokončením a mimo jiné odhalila to, co potvrdili i polští partneři, že kromě stávajících přechodů by bylo ideální nabídnout cyklistům více míst k přejíždění státní hranice. Cyklostezka vede podél řeky Opavice a ne vždy je to v současné situaci možné, protože chybí mosty nebo alespoň lávky. K některým místům možného přechodu hranice, jako například v Rusíně na Osoblažsku, kde je hraniční přechod těsně před schválením, chybí na polské straně dostatečně zpevněná cesta,“ uvedl Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově.

Přitom snadnější návrat z Polska na české území je nutný. V této části Polska se totiž ještě dostatečně nerozvinulo podnikání v oblasti turistiky – chybí kvalitní stravování a především ubytování. „Polskou stranu čeká v tomto směru ještě hodně práce. Musí přesvědčit místní obyvatele, aby začali poskytovat ubytování turistům a zajistili jim možnost se občerstvit. Také v budování cyklostezek jsou Poláci hodně za námi. Tady naráží polští partneři na problémy spojené s vlastnictvím pozemků. Pokud některé pozemky patří polskému státu, všechno se musí řešit přes Varšavu a tato jednání jsou velmi zdlouhavá. Že bezpečné cyklostezky na této straně hranice chybí, je velkou škodou pro cykloturisty i pro podnikatele v cestovním ruchu. Vždyť polské území bezprostředně sousedící s mikroregionem Krnovsko má co nabídnout. V trojúhelníku obcí Opawice – Radynia – Pietrowice je například zajímavá přírodní rezervace s květenou, která se obvykle vyskytuje pouze v Beskydech. Atraktivní je také starý kamenolom Marysienka, kde by mohl vzniknout odpočinkový komplex, nebo území dnes již neexistující vesnice Bursztyn, které nabízí zdivočelou přírodu se starými ovocnými stromy,“ řekl Michal Skalka.

Připomínky a návrhy polských partnerů budou nyní zapracovány do Studie o cyklostezkách. Její definitivní verze bude představena na konferenci Možnosti turistiky našeho regionu, která se uskuteční ve středu 20. prosince v krnovském Paláci Silesia.

Projekt „Konference Možnosti turistiky našeho regionu a Studie o cyklostezkách“ je financován z prostředků Evropské Unie, z programu INTERREG IIIA CZ-PL z Fondu mikroprojektů spravovaného Euroregionem Praděd. Partnerem projektu jsou polské Głubczyce. Celkový rozpočet projektu činí 360 tisíc korun. Evropská unie se na něm podílí částkou 260 tisíc korun a Město Krnov částkou 100 tisíc korun.

Autor: Dita Círová, tisková mluvčí Městského úřadu v Krnově