KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

ÚPRAVA KOMUNIKACE V CHOMÝŽI - INVESTIČNÍ PROJEKT

Město Krnov nabídlo 500 000 Kč na projekty, které budou chtít ve městě zrealizovat občané v rámci participativního rozpočtu.

Obyvatelé tak mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.

"V Krnově máme spoustu občanů s dobrými nápady, pro které vyšší částka nebude představovat omezení a bude je motivovat k  předložení projektu,“ uvedl místostarosta Jan Krkoška.

Odevzdání projektových návrhů bylo možné do 15. května. Následuje kontrola a úprava projektů, jejich veřejná prezentace a hlasování veřejnosti. Návrh nebo návrhy, které získají největší počet hlasů, město následně zrealizuje.
Všechny návrhy najdete zde: http://krnov.cz/podane-navrhy/ds-1508

POKUD SE VÁM TENTO PROJEKT LÍBÍ, MŮŽETE PRO NĚHO HLASOVAT ZDE...

Mezi návrhy je i tento, který by chtěl upravit část cesty z Chomýže na Krásné Loučky - viz návrh:

V minulých letech byla vybudována cyklostezka z Krnova – Chomýže do Linhartov.
Část úseku na konci Chomýže (viz mapa) zůstala v původním stavu, kdy je zde část cyklostezky se štěrkovým podkladem a část cyklostezky je ze silničních panelů, které jsou místy propadlé a velmi ztěžují cykloprovoz.

Projekt bude zahrnovat demontáž silničních panelů, provedení zpevněných štěrkových podkladů, asfaltový postřik, položení asfaltových vrstev (podkladní a obrusná vrstva) v části stávající panelové vozovky až po napojení na nově vybudovanou cyklostezku za vodárenským objektem.

V části stávající štěrkové vozovky od mostu přes řeku Opavici až po stávající panelovou vozovku pak očištění vozovky, asfaltový spojovací postřik a nový asfaltový koberec.

S ohledem na to, že město je v síti zdravých měst, propaguje cykloprovoz a má i vlastního koordinátora cyklodopravy, je tento návrh v souladu se strategií města Krnova. Rekonstrukce této části cyklostezky umožní bezproblémovou jízdu jednak cyklistům, ale i lidem na kolečkových bruslích.

Předpokládané náklady je 285 000 Kč včetně DPH