KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

Stezka železné opony dostává konkrétnější podobu

Jedna z nových EuroVelo tras Stezka železné opony (Iron Curtain Trail) dostává na česko-německém a česko-rakouském pomezí již podobu konkrétní linie. V letošním roce byla navíc otevřena dvě nová muzea železné opony - ve Valticích a na hraničním přechodu v Rozvadově. Nad projektem v ČR převzal záštitu i exprezident Václav Havel. První pracovní workshop se konal v červnu v Plzni, další dva proběhnou ještě letos na podzim v Brně a v Praze, záverečné setkání všech do projektu zapojených partnerů proběhne za účasti evropských poslanců v listopadu v Bruselu.

Řada jednání předcházela pracovnímu workshopu v Plzni, na kterém se sešli zástupci Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje se zástupci z Německa, aby spolu projednali možné vedení trasy po obou stranách hranice. Jednání předcházela týdenní pracovní cesta z Trojmezí u Aše až do Vyššího Brodu, na níž se vydali zástupci krajů spolu s koordinátorem přípravy stezky v ČR Danielem Mourkem. „Bylo velice užitečné si projet navrhované úseky a poznat jejich aktuální stav v terénu. Důležitá pro další rozvoj této stezky bude především spolupráce s kraji, obcemi, turistickými regiony, podnikateli v cestovním ruchu, dopravci a neziskovými organizacemi podél této přeshraniční stezky,“ uvedl Daniel Mourek. Úvodní prezentaci s představením ostatních úseků v jiných částech
Evropy přednesl iniciátor myšlenky vzniku stezky Michael Cramer. Spolu s radním Plzeňského kraje pro cestovní ruch Václavem Koubíkem tento workshop zahájili. Diskuse byla vedena o některých úsecích, kde existuje více možností, kudy trasu vést a kde ještě mezi partnery nepadlo konečné rozhodnutí.

Další workshop, na kterém se sejdou především zástupci z jižních Čech a jižní Moravy proběhne na konci září na jižní Moravě, Závěrečný workshop, na který budou pozváni zástupci národních institucí, všech dotčených krajů a vybraných obcí a NNO pak proběhne 13. října v Praze stylově v Muzeu policie Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2. Poté se realizátoři obou projektů vydají do Bruselu, kde chtějí oslovit poslance s žádostí o podporu v dalším plánovacím období EU v letech 2014-2020.
Vybudování transevropské Stezky železné opony procházející 23 státy je zřejmě už nyní nejrozsáhlejším projektem v oblasti udržitelného cestovního ruchu v Evropě. Projekt, který probíhá za koordinace Evopské cyklistické
federace (ECF) v severní, střední i jižní části Evropy kofinancuje Evropská unie v rámci přípravného projektu na podporu udržitelného cestovního ruchu.
Kontakt: Daniel MOUREK, tel. 736 747 361