KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

LESNÍ STEZKY

Tento program si klade za cíl aktivně vyhledávat, opravovat a udržovat historické lesní stezky, které desetiletí neudržované chřadnou a mizí. Nyni program získava zázemí nových webových stránek www.lesnistezky.cz

Jako lesní stezky obecně označujeme historické úzké vrstevnicové chodníky, stavěné obvykle ve svažitých lesních, často obtížně přístupných či skalnatých oblastech. Patří ke kulturnímu a historickému dědictví naší země, ale v mnoha případech naplňují i požadavky na moderní rekreační infrastrukturu. Jedná se o dva typy stezek: staré turistické a lázeňské chodníky a staré lovecké a lesnické chodníky.

Projekt Lesní stezky je jedním ze čtyř hlavních programů České mountainbikové asociace, o.s.

Cíle projektu:

• vracet do ČR know-how stavby, údržby a obnovy udržitelných, přírodě blízkých stezek

• prosazovat v ČR moderní metody managementu návštěvnosti, založené na kvalitních sítích rekreačních stezek

• propagovat dobrovolnickou údržbu a obnovu stezek ("udržovat své stezky je normální")

• propagovat šetrné a udržitelné formy pobytu a pohybu v přírodě

• propagovat ohleduplnost a prohlubovat vztah lidí k přírodě

Projekty:

- Benešov nad Ploučnicí - Stezka vedoucí po pravém břehu řeky Ploučnice mezi Benešovem a Františkovem

- Hostýnské vrchy - Dochované úseky chodníku vedou atraktivními zalesněnými svahy Hostýnských vrchů v oblasti nad Chvalčovem, často velmi nepřístupným terénem. Charakteristickými a velmi působivými prvky na této stezce jsou přechody přes potoky v hlubokých roklích.

- Morávkova stezka - Úzká vrstevnicová stezka nad údolím Soběšického potoka a Melatína.

- Rychlebské hory - Úseky stezek vedou atraktivními zalesněnými svahy Sokolského hřbetu v oblasti nad Červenou Vodou, Černou Vodou a Vápennou, často v kamenitých polích a velmi nepřístupným terénem.

Více najdete na webu www.lesnistezky.cz